Hypotheeknormen in 2024: Belangrijke Veranderingen

De hypotheeknormen voor het jaar 2024 zijn onlangs bekendgemaakt, en er zijn aanzienlijke wijzigingen op komst. Over het algemeen daalt de leencapaciteit gemiddeld genomen, maar bepaalde groepen kunnen juist een verhoogd leenbedrag verwachten. Hier volgt een overzicht van de veranderingen.

  1. Aanscherping van Hypotheeknormen

Zoals eerder aangegeven, worden de hypotheeknormen in 2024 iets strenger. Bij het vaststellen van het percentage van het inkomen dat aan de hypotheek kan worden besteed, wordt nu rekening gehouden met de gestegen inflatie.

Tegelijkertijd kunnen veel werkenden een verwachte loonstijging van 5,2% tegemoetzien in 2024. Hierdoor kunnen de meeste inkomens volgend jaar tot ongeveer €10.000,- meer lenen, met de mogelijkheid van een hoger bedrag bij een bovengemiddelde loonstijging.

Ook voor AOW-gerechtigden wordt rekening gehouden met een stijging van de leencapaciteit, dankzij de geïndexeerde pensioenen met een verwachte indexering van 2,1% in 2024.

  1. Extra Leencapaciteit voor Alleenstaanden

Alleenstaanden kunnen naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar meer lenen, ongeacht hun inkomen en leeftijd. Er is een extra leenmogelijkheid van €16.000,- boven op het maximale hypotheekbedrag.

  1. Energielabel als Bepalende Factor

Een belangrijke verandering is dat het energielabel in 2024 een cruciale rol gaat spelen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Kopers van duurzame woningen kunnen, afhankelijk van het energielabel, extra bedragen toevoegen aan de maximale hypotheek. Ook is er een stimulans voor energiebesparende maatregelen, waarbij extra hypotheek kan worden verkregen op basis van het energielabel.

  1. Herziening van Beoordeling van Studieschuld

Vanaf 2024 worden de maandelijkse lasten van studieschulden de belangrijkste factor bij het bepalen van de maximale hypotheek. Extra aflossingen op de studieschuld kunnen resulteren in lagere maandelijkse lasten, waardoor meer hypotheek mogelijk is volgens de nieuwe normen.

  1. Toegankelijkheid Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Per 1 januari 2024 wordt de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd naar €435.000,-, met een kostengrens van €461.100,- voor energiebesparende maatregelen. Deze verhoogde NHG-grens maakt de garantie toegankelijker voor meer mensen, met financiële bescherming in geval van betalingsproblemen en mogelijke restschuld-kwijtschelding onder voorwaarden. Daarnaast bieden de meeste banken rentekorting bij NHG, en de kosten voor een NHG-hypotheek blijven gelijk.

Kortom, de hypotheeknormen in 2024 ondergaan verschillende veranderingen die impact hebben op de leencapaciteit en voorwaarden, waardoor het essentieel is om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.

Neem contact op

Vul het onderstaande formulier in